Kallion ilmaisutaidon lukio

laulaja

Kallion lukio on Helsingissä sijaitseva ilmaisutaitoon keskittyvä lukio, josta on valmistunut moni tänä päivänä tunnettu näyttelijä ja laulaja. Se oli alunperin Sornäisten Yhteiskoulu (vuosina 1902-1913), jonka jälkeen se toimi nimellä Kallion yhteiskoulu (tämä tapahtui vuosina 1913-1977) ja nykyään se on siis Kallion lukio. Opiskelu täällä on voimakkaasti painottunut ilmaisutaitoaineisiin. Tästä syystä lukiosta puhutaan usein myös nimellä Kallion ilmaisutaidon lukio, jotta se erottuu paremmin aivan tavallisista lukioista.

Lukiosta

Opiskelijoita Kalliossa on yhteensä noin 500. Uusia opiskelijoita otetaan joka vuosi 155. Tämä on itse asiassa noin kolmasosa kaikista lukioon pyrkineistä, joten mikään erityisen helppo tehtävä sisäänpääsy ei ole. Lukioon pyritään aina toisen asteen yhteishaussa. Muista lukioista poiketen, Kalliossa ei ainoastaan katsota peruskoulun päättötodistuksen keskiarvoa, vaan lisäksi arvioidaan hakijan harrastuneisuus ilmaisutaitoainesiin. Lisäksi kiinnostus opiskella niitä merkitsee hakutilanteessa.

Kallion lukiossa nuorten on mahdollista saada monipuolinen yleissivistys. Kalliosta saa myös todella hyvän pohjan jatko-opintoja ajatellen. Kursseja on kurssitarjottimella jopa 480 kappaletta. Näistä ilmaisutaitoaineiden kursseja on jopa 120 kappaletta.

Kursseista

Kallion lukiossa on myös monipuolinen kielivalikoima. Siellä pystyy opiskella muun muassa englantia, ruotsia, saksaa, ranskaa, venäjää, italiaa ja espanjaa. Kallion lukio haluaa taata laajan kurssivalikoiman ja tästä syystä se tekeekin yhteistyötä kurssien osalta Helsingin kuvataidelukion kanssa. Lisäksi Kallion lukio jakaa yhteisen tuntikiertokaavion sen kanssa – näin ollen opiskelijoilla on mahdollisuus ottaa aineita kummastakin lukiosta. Kampustarjotin on käytössä: opintoja on mahdollista ottaa paitsi Kallion lukion ja Helsingin kuvataidelukion tarjonnasta, myös Alppilan lukion sekä Helsingin kielilukion kursseja, joita nämä siis tarjoavat yhdessä.

Ilmaisutaidon osalta kurssitarjontaa on esimerkiksi teatterin, kirjallisen ilmaisun, tanssin, median, puheilmaisun, lavastuksen sekä valo-ja äänitekniikan saralla. Lukio peräänkuuluttaa vapaavalintaisuutta ja muistuttaa, että vapautta seuraa aina myös vastuu.

Kalliossa opiskelija saa valita haluamiaan kursseja jokaiseen jaksoon. Oppitunnin pituus on aina 75 minuuttia ja kuten muissakin lukioissa, kunkin opintojakson lopussa on koeviikko. Silloin on perinteisiä kokeita, mutta myös taideaineiden ja liikunnan ryhmä-ja palautetunteja. Jokainen kurssi arvioidaan erikseen omana kokonaisuutenaan.

Ylioppilastutkinto vaatii 75 kurssia, joihin tulee sisältyä vähintään 39 valtakunnallista pakollista kurssia, 12 ilmaisutaitoaineen kurssia ja sopivassa suhteessa syventäviä sekä soveltavia kursseja,. Kallion lukion opiskelija saa kaiken kaikkiaan jättää pois kahdeksan kappaletta pakollisista valtakunnallisista kursseista.

Lukiossa on myös mahdollista suorittaa valtakunnallinen lukiodiplomi mediassa, musiikissa, tanssissa, teatterissa ja kuvataiteessa. Näiden lisäksi Kallion lukio mahdollistaa puheviestintätaitojen valtakunnallisen päättökokeen suorittamisen. Puheilmaisu.-oppiaineessa on myös mahdollista saada päättötyödiplomi. Se on kalliolaistaustainen, eikä kuulu valtakunnalliseen instituutioon.

näyttelijät

Tavoitteet

Kallion lukiossa arvostetaan perinteitä. Opiskelijoiden luovuudelle ja uusille oivalluksille annetaan tilaa. Taustalla on ajatus, jonka mukaan koulussa tulee voida opiskella kriittisesti tietoa, taitoja sekä taidetta. Koulun tavoitteena onkin kasvattaa opiskelijoistaan monialaisia kulttuurin tekijöitä, mutta myös sen kokijoita.

Kuuluisuuksia, jotka ovat opiskelleet Kalliossa

Kalliossa on opiskelleet esimerkiksi Salkkareista tutut Oona Kare, Reetaleena Korhola, Jasper Pääkkönen ja Venla Savikuja. Putousnäyttelijöistä voidaan mainita esimerkiksi Antti Holma, Minka Kuustonen ja juontaja Heikki Paasonen. Ultra Brasta Kalliossa ovat opiskelleet muun muassa Terhi Kokkonen ja Anni Sinnemäki. Muusikoista mainittakoon esimerkiksi Olavi Uusivirta ja Maija Vilkkumaa.

Lopuksi

Kallion lukio on tuottanut meille suomalaisille monia upeita esiintyjiä: laulajia, näyttelijöitä, sanoittajia, ohjaajia ja niin edelleen. Jos nuori on kiinnostunut ilmaisutaiteista, kannattaa hänen ehdottomasti hakea Kallion lukioon, sillä se voi toimia aivan erinomaisena ponnahduslautana uralle tai alaan liittyvään jatko-opiskeluun. Kallion lukiossa nuori pääsee kokeilemaan ilmaisua monilla eri tavoilla ja mahdollisesti löytää uusia ulottuvuuksia itsestään.