Siirry suoraan sisältöön

Käsikirjoittaminen elokuvaan

Käsikirjoittaminen on mielenkiintoista.

Hyvä käsikirjoitus alkaa ideoiden keruulla ja sen jälkeen onkin aika poimia niistä parhaimmat. Monesti idea ei ole mikään uusi, mutta lähestymistapa voi olla täysin erilainen kuin miten samaa aihetta on käsitelty aikaisemmin. Käsikirjoittaminen sisältää paljon muutakin kuin pelkästään käsikirjoituksen kirjoittamisen. Jos käsikirjoitusta tehdään elokuvaan, ensin on tehtävä tiivistelmä eli synopsis. Siinä kuvataan elokuvan sisältö hyvin lyhyesti. Sen jälkeen tehdään treatment tai kohtausluettelo ja vasta näiden pohjalta syntyy varsinainen käsikirjoitus.

Miten elokuvan käsikirjoittaminen etenee?

Elokuvassa käsikirjoituksia on useammanlaisia. Kuvaajan kanssa laaditaan kuvakäsikirjoitus eli storyboard. Tämän lisäksi on tehtävä ohjauksesta ja leikkauksesta omat käsikirjoituksensa. Synopsiksen rooli on käsikirjoittamisessa todella tärkeä. Se kertoo tarinasta kokonaisuuden eikä siinä ole mitään yksityiskohtia. Sen avulla kerrotaan elokuvan sisällöstä muun muassa rahoittajille sekä se on hyvä pohja myös käsikirjoittajalle itselleen. Treatment on syvempi käsikirjoitus, jossa on jo selkeästi elokuvan juoni ja rakenne. Siinä ei vielä ole erikseen kohtauksia.

Tarinasta kertoo, mistä on kysymys ja niitä voi olla eri versioita, joissa on erilainen juoni. Hyvässä elokuvassa on myös selkeä rakenne, jolloin sitä on helppo seurata. Rakenne onkin ilmaisun apuväline, joka lyhyesti sanottuna kertoo juonesta alun, syventää sitä sekä kertoo ratkaisun. Näytelmän käsikirjoitus on aivan yhtä tärkeä kuin elokuvankin, vaikka se ei kuvaakaan yhtä tarkasti tapahtumia kuin elokuvan käsikirjoitus.

Hyvä tarinan kerronta

Elokuva pitää edetä sujuvasti ja siksi on pyrittävä koukuttamaan katsoja mukaan jo heti alusta. Ripaus jännitystä, draamaa tai muuta mielenkiintoista saa katsojan mielenkiinnon heräämään ja samalla on pyrittävä kohdistamaan mielenkiinto joko päähenkilöön tai päähenkilöihin. Pääasia onkin, että elokuvan juoni tulee heti alussa katsojalle hyvin läheiseksi. Juoni on tapahtumasarja, jolla katsojaa pidetään kiinnostuneena ja siksi on varottava, ettei se jää polkemaan paikoilleen. Ratkaisu kerrotaan elokuvan lopussa ja se voi olla yllättävä.

Avainsanat: