Siirry suoraan sisältöön

Teatterikorkeakoulu

teatterikorkeakoulu opiskelija

teatterikorkeakoulu esitys nainen pyykkiä mies

Monien suomalaisten haaveena on päästä Teatterikorkeakouluun. Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu eli TeaK on yksi Taideyliopiston akatemioista, joka edustaa teatteri- ja tanssialaa. Se on alallaan Suomen suurin ja näyttelijäntyötä huomioimatta ainoa.

Teatterikorkeakoulun dekaanina toimii Maarit Ruikka ja varadekaaneina professorit Leena Rouhiainen ja Ari Tenhula. Teatterikorkeakoulusta voi valmistua teatteriateiteen tai tanssitaiteen kandidaatiksi, maisteriksi, lisensiaatiksi ja tohtoriksi näyttelijäntyöstä suomeksi ja ruotsiksi, ohjauksesta, dramaturgiasta, tanssitaiteesta tanssijaksi ja koreografiksi, valo- ja äänisuunnittelusta sekä teatteri- ja tanssipedagogiikasta. Teatterikorkeakoulu vastaa myös alan täydennyskoulutuksesta. Opiskelijat tekevät myös opinnoissaan esityksiä ja Teatterikorkeakoulussa onkin 40 ensi-iltaa lukuvuoden aikana. Kaikki esitykset ovat julkisia.

1866-1868 Suomen ensimmäinen teatterikorkeakoulu alkoi toimia Nya Teaternin yhteydessä. Teatterikorkeakoulun syntyminen ajoittuu korkeakoulu- ja taidemaailman murrokseen, 1960- ja 1970-lukujen taitteeseen. Teatterikorkeakoulu perustettiin vuonna 1979. Tuolloin suomenkielinen Suomen Teatterikoulu ja ruotsinkielinen Svenska Teaterskolan yhdistettiin valtiolliseksi kaksikieliseksi Teatterikorkeakouluksi. Teatteri- ja tanssitaiteen keskuskirjasto liitettiin osaksi korkeakoulua, joka sai vuonna 2001 nykyisen muotonsa Teatterikorkeakoulun kirjastona. Vuoden 2013 alusta Teatterikorkeakoulu liittyi Kuvataideakatemian ja Sibelius-Akatemian kanssa osaksi uutta Taideyliopistoa vuoden 2013 alusta. Kouluista muodostunut yliopisto sai nimekseen Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu.

Teatterikorkeakoulussa voi suorittaa perustutkintona alemman ja tai ylemmän korkeakoulututkinnon sekä näiden jälkeen suoritettavia jatkotutkintoja. Alemman korkeakoulututkinto suoritetaan joko tanssitaiteen tai teatteritaiteen kandidaatin tutkintona. Sen laajuus on 180 opintopistettä ja sen ohjeellinen suoritusaika on kolme vuotta täysipainoisesti opiskeltuna. Tanssitaiteen ja maisterin tutkinto suositetaan vastaavan kandidaatin tutkinnon tain muun vastaavan tutkinnon pohjalta. Esimerkiksi jos opiskelija on suorittanut soveltuvan tutkinnon ammattikorkeakoulussa tai ulkomailla korkeakoulututkintoa vastaavan tutkinnon. Tutkinto on laajuudeltaan 120 opintopistettä ja sen suorittaminen kestää täysipainoisesti opiskeltuna kaksi vuotta. Maisterin tutkinnon jälkeen opiskelija voi jatkaa jatkotutkintoihin, joko lisensiaatintutkintoon tai suoraan tohtorintutkintoon. Tanssitaiteen ja teatteritaiteen tutkinto on laajuudeltaan 120 opintopistettä, joka vastaa aikalailla kahden vuoden opintoja. Tohtorintutkinto on laajuudetaan 240 opintopistettä, mikä tarkoittaa neljän vuoden täysipainotteista opiskelua.

Teatterikorkeakoululla on omia alumneja. Alumnit ovat henkilöitä, jotka ovat suorittaneet Teatterikorkeakoulussa tai sitä edeltävissä oppilaitoksissa teatteri- ja tanssialan tai siihen rinnastettavan tutkinnon. Alumniyhdistys on nimennyt vuodesta 2011 lähtien vuosittain jonkin taiteilijan, pedagogin tai muussa teatterityössä huomionarvoisella tavalla ansioituneen henkilön Vuoden alumniksi. Ensimmäinen Vuoden alumni oli Seela Sella.